>
Google Streetview van de straat of directe omgeving

Slaak, Kralingen

Alle straten, pleinen, wegen, paden en avenu's van Kralingen, Rotterdam, ZH Op deze pagina's vind je alle straten van Kralingen. En van alle straten tenminste een foto en een kaartje van de directe omgeving.


Op de plaats van deze straat lag tot 1901 de Slaakvaart. Slaak of slac betekende kalm of effen en had betrekking op het water van de vaart.

In de buurt: Papegaaistraat - Oostplein - Jacques Perkstraat - Hoge Boezem - Dolhuisgang Oude Oostbrug Emantspad - Witte Hertstraat - Willem Kloosstraat - Mennistengang Groenendaalsgracht .

Slaak


Op de plaats van deze straat lag tot 1901 de Slaakvaart. Slaak of slac betekende kalm of effen en had betrekking op het water van de vaart. De oudst voorkomende naam voor dit water is Cralingsche Vaart, zoals ook nog op de plattegrond van 1626 staat aangegeven. In het huizenprotocol van Kralingen van 1685 wordt gesproken van Molenkade en Molenvliet naar de Kralingse poldermolens, die langs dit water stonden. Deze vliet, ook wel Boezem genaamd (zodoende sprak men ook van Boezemkade), liep van de Rotterdamse stadsvest tot de Oudedijk bij het Jaffa. Ze stond later door het Kralinger Verlaat in verbinding met de Hoge- en Lageboezem. Gewoonlijk onderscheidde men de gehele vaart in Slaakvaart of Slavaart voor het zuidelijke, en Vliet voor het noordelijke gedeelte. Toen door het vergraven van de Lageboezem in 1869, waardoor deze in de Slaakvaart uitkwam, het noordelijke deel veel van zijn betekenis verloren had, werd hiervan een gedeelte gedempt. In 1891 besloot de Gemeenteraad eveneens een gedeelte Slaakvaart te dempen. Dit was het zogenaamde dode einde, ook wel Stille Slaakkade genoemd, dat zich uitstrekte ten noorden van de Lageboezem tot de toenmalige grens van de gemeente. Hieraan werd de naam Slaakstraat gegeven. In 1901 werd besloten tot het dempen van het overgebleven gedeelte van de Slaakvaart. In 1902 vervielen de namen Slaakvaart, Slaakkade en Slaakstraat en werd alles 'Gedempte Slaak'. Deze toevoeging verviel in 1947 toen de naam kortweg Slaak werd. In de 17de en 18de eeuw werd dit water Sla- of Salavaart genoemd en de kade ''t Slawegje' en de Saladekade. Het ligt voor de hand de naam in verband te brengen met aan de vaart gelegen slatuintjes, die in deze buurt van warmoezerijen niet ontbroken zullen hebben, al komen zij op geen enkele plattegrond voor. Het is echter even goed mogelijk dat Slaakkade tot Slakade verbasterd is en dit laatste door Slavaart en Slaweg is gevolgd.

Gegevens straatnaam van Stadsarchief Rotterdam

Zoek uw straat

Plaats zelf een reactie

Lees nog een reactie